TẢI TÀI LIỆU HỌC TẬP
Phân tích đánh giá vấn đề an ninh trong mạng không dây Wimax
Ứng dụng chữ ký số trong bảo mật thông tin bưu điện tỉnh Thái Nguyên
Phân cụm dữ liệu cho nhận dạng ảnh sử dụng mạng Nơron
Kỹ thuật SIFT trong phát hiện và đánh dấu đối tượng
Nghiên cứu các kỹ thuật giấu tin trên dữ liệu âm thanh
Tích hợp dịch vụ đo và kiểm soát từ xa sử dụng FPGA
Tìm kiếm văn bản theo nội dung và ứng dụng
Phương pháp Heuristic giải 1 số bài toán về đồ thị
Nghiên cứu phương pháp phát hiện biên ảnh màu bằng Wavelet
Phân cụm dữ liệu và ứng dụng trong phân loại cấu trúc protein
Một số vấn đề liên quan đến phụ thuộc hàm xấp xỉ trong cơ sở dữ liệu quan hệ
Nghiên cứu giải pháp xây dựng và phát triển chữ ký số dùng trong các cơ quan tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu phương pháp phân đoạn ảnh dựa trên mô hình tách, ghép vùng
Nắn chỉnh hình học của 1 số vật thể sử dụng phương trình đạo hàm riêng
Nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt sử dụng mạng Nơron
Mô hình chuỗi thời gian mờ có trọng số bậc cao và ứng dụng
Các mô hình phân tích thiết kế hướng đối tượng và ứng dụng
Nghiên cứu 1 số kỹ thuật giám sát đối tượng
Phục dựng hình ảnh 3D từ dữ liệu ảnh y tế DICOM
Giải các bài toán trên cây toán tử đường ống bằng ma trận đặc trưng
Bảng câu vấn tin trên các quan hệ và xử lý câu vấn tin trên bảng
Khai phá dữ liệu bằng cây quyết định và ứng dụng trong hệ hỗ trợ quyết định
Nghiên cứu một số thuật toán trong GIS ứng dụng trong logic mờ
Phân tích & thiết kế GUI định hướng mẫu
Một số thuật toán giải bài toán phân công nhiệm vụ trong hệ thống tính toán không đồng nhất
Khảo sát và đánh giá sản phẩm phần mềm theo các tiêu chuẩn chất lượng
Phát triển hệ quản trị mua bán hàng và bảo hành sản phẩm trong hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
Thuật toán di truyền và ứng dụng với lớp các bài toán NP
Một số phương pháp phát hiện luật bằng lý thuyết tập thô
Thiết kế thuật toán dựa trên ý tưởng của phương pháp tham lam
Giải pháp truy nhập an toàn cho mạng không dây Wimax
Tổ chức dữ liệu và thuật toán cho các bài toán quy hoạch động
Khai phá tập mục thường xuyên lợi ích cao trong CSDL
Phương pháp đơn giản hóa đường cong và đa giác
Nghiên cứu 1 số kỹ thuật phát hiện hướng mặt người trong ảnh
Nghiên cứu cách chuyển đổi CSDL quan hệ và XML , ứng dụng vào hệ thống quản lý thư viện
Mẫu thiết kế và ứng dụng phát triển hệ thống thông tin quản lý xuất nhập và tồn kho trong hoạt động Logistics
Phân lớp dữ liệu sử dụng logic mờ
Nghiên cứu 1 số thuật toán khai phá tập mục thường xuyên và tập mục cổ phần cao trong CSDL
Tìm kiếm ảnh dựa vào nội dung và ứng dụng trong bài toán tra cứu ảnh phong cảnh
Mobile Agent và ứng dụng trong thương mại điện tử
Nghiên cứu 1 số kỹ thuật tính toán va chạm trên nền tính toán lưới
Loại bỏ các mẫu tin nhân bản thừa trong CSDL quan hệ
Nghiên cứu 1 số kỹ thuật hiển thị hình ảnh 3D từ hình chiếu
Vấn đề bảo mật trong mạng Wimax và ứng dụng
Khai phá luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu gia tăng
Nghiên cứu chuẩn quản trị máy tính và ứng dụng trong giảng dạy
Nghiên cứu, phát triển 1 số vấn đề của hệ thống tính toán lưới
Tìm kiếm âm nhạc trên cơ sở nội dung và ứng dụng
Mô hình bài toán KNAPSACK và một số thuật toán chọn lọc
Dịch vụ WEB OGC và ứng dụng trong quản lý rừng tại Lai Châu
Các dạng biểu diễn khóa trong lược đồ quan hệ
Nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tử
Phân cụm dữ liệu sử dụng giải thuật di truyền và mạng nơron
Lý thuyết tối ưu và 1 số mô hình trong kinh tế
Hệ thống VoIP an toàn với chuẩn bảo mật H.235
Giải pháp kỹ thuật thích ứng chất lượng thiết bị đầu cuối cho hệ thống hội nghị từ xa
1 số phương pháp Heuristic giải bài toán thiết kế mạng viễn thông
12345678910...